Odd Fellows

de Olde Bieb

Persbericht

De Olde Bieb en Odd Fellows “bint echte naobers”

Vrijdag 28 oktober was het een gezellig weerzien in de Olde Bieb.

In het voorjaar, om precies te zijn bij de Koningsdag van dit jaar werd een afspraak gemaakt waarbij de Stichting Odd Fellowhuis Hoogeveen een deel van de jaarlijkse opbrengst van de Koningsdag zou  schenken aan de Olde Bieb. Helaas was het weer van dien aard dat de dag niet opbracht wat in de planning lag. Maar hulp was dichtbij. De commissie maatschappelijke activiteiten van de beide loges in Hoogeveen boden spontaan aan het ontbrekende bedrag aan te vullen. De twee boekenkasten en bakken voor gescheiden afval konden worden aangeschaft. Vrijdag j.l werd er door de beide loges deelgenomen aan de bijeenkomst in de Olde Bieb. En natuurlijk werd er nieuwsgierig uitgekeken naar de boekenkasten. Het werd  een gezellig en ook zinvol treffen om de diverse spelers binnen de wijk Wolfsbos te ontmoeten en beter te leren kennen. Sommige wijkbewoners weten het Odd Fellowhuis wel te staan anderen waren deels verrast. Enkelen bezoeken binnenkort de kennismaking dag van de Schalmei Rebekkahloge.  Ook mannen maken gebruik van het gebouw aan de Koekoeklaan 3a, dat zijn de broeders van de Trommelslagerloge ook daar bent u van harte welkom .Ook belangstelling kijk dan op de website van de Odd Fellows, www.oddfellows.nl .