Odd Fellows

Historie

De Schalmei Rebekkahloge No: 37 is ontstaan uit de Boerhoorn Rebekkahloge No:32 te Emmen.

Een aantal dames uit Hoogeveen werd lid van de Boerhoorn Rebekkahloge te Emmen met als doel op den duur een eigen loge te stichten in Hoogeveen. 
Met veel plezier gingen zij twee keer per maand naar de Boerhoorn Rebekkahloge, maar werkten ondertussen enthousiast aan de oprichting van een eigen Rebekkahloge in Hoogeveen.
Op 6 februari 1982 was het dan zover

de Schalmei Rebekkahloge No: 37   is opgericht in Hoogeveen!

Hoe komen we aan de naam Schalmei?De naam Schalmei (herdersfluit) is gekozen omdat wij een verbinding wilden leggen met onze Hoogeveense broederloge genaamd: "de Trommelslager."  
Behalve dat de 'schalmei' en de 'trommel' muziekinstrumenten zijn, is er nog een overeenkomst 
namelijk dat beide instrumenten gebruikt werden om op te roepen, bijeen te komen en aaneen te sluiten.
Daarnaast is in 'schalmei' het woord schalm = schakel te vinden. De schakel, die in de Odd Fellow symboliek van grote betekenis is.