Odd Fellows

Over de Schalmei Rebekkah Loge

Mogen wij ons even voorstellen.

Wij, leden van de Schalmei Rebekkahloge, maken deel uit van de wereld omvattende Independent Order of Odd Fellows of simpel gezegd de Odd Fellows. Onze Hoogeveense loge is een vrouwenloge opgericht op 6 februari 1982. Wij zijn vrouwen die in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht verschillen, maar weten dat vriendschap die verschillen kan overbruggen.

De bijeenkomsten van onze loge vinden plaats in het Odd Fellow gebouw aan de Koekoeklaan 3A te Hoogeveen. Wij komen ‘s avonds bijeen op de 1ste, 3de en 5de dinsdag van de maand.

Deze bijeenkomsten, wij noemen dat zittingen, bestaan in de regel uit twee gedeeltes. Na een formeel deel waarin het accent ligt op bezinning en verdieping, volgt de nazitting die meer is gericht op persoonlijk contact.

De Orde of Odd Fellows is van oorsprong, 1819, een broederschap waarvan de leden elkaar bijstonden in tijden van nood. Daarbij was de hulp van de vrouwen zeer gewenst en vanaf 1868 kunnen ook zij zelfstandig lid worden van de Orde. Ook probeerden de leden zich verder te ontwikkelen in een verbond van Vriendschap, Liefde en Waarheid. Deze drie termen zijn gesymboliseerd in het logo gevormd door de drie schakels.

De kern van het gedachtegoed is “broederschap onder alle mensen”, om zo, door elkaar te helpen, een betere samenleving te vormen. In onze loge worden, afgezien van wat ieder lid in zijn eigen omgeving doet, ook gezamenlijke acties ondernomen. Er is een hechte samenwerking met de mannen van de Trommelslagerloge. De opbrengst van deze activiteiten worden gebruikt voor het ondersteunen van maatschappelijke doelen in de regio.

Het is niet eenvoudig om, ondanks deze informatie, een goed beeld te krijgen van hoe onze loge functioneert. Voor belangstellenden organiseren we daarom regelmatig bijeenkomsten waarin we het doel van onze vereniging nader toelichten, ons gebouw laten zien en men de sfeer in onze nazitting kan ervaren.

Via ons mailadres 37schalmei@oddfellows.nl kunt u verdere informatie krijgen in de vorm van folders of een persoonlijke afspraak.

Mogen we tegen U als belangstellende misschien zeggen:

 
Tot ziens in ons Odd Fellowhuis