Odd Fellows

Over de Trommelslager Loge

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN.

Wij, leden van de Trommelslager loge, maken deel uit van de wereld omvattende Independent Order of Odd Fellows  of simpel gezegd de Odd Fellows. Onze Hoogeveense loge is een mannen loge en is opgericht op 9 oktober  1971. Zonder uitzondering zijn het mannen die nog volop in het leven staan.   

De bijeenkomsten van onze loge vinden plaats in het Odd Fellow gebouw aan de Koekoeklaan 3A te Hoogeveen.  Wij komen s'avonds bijeen op de 1e,3e en 5 maandag van de maand.

Deze bijeenkomsten ,wij noemen dat zittingen, bestaan in de regel uit twee gedeeltes, na een formeel deel, waarin het accent ligt op bezinning en verdieping, volgt de nazitting die meer is gericht op persoonlijk contact.

De Orde van Odd Fellows is van oorsprong , 1717, een broederschap waarvan de leden elkaar bijstonden in tijden van nood. Ook probeerden de leden zich verder te ontwikkelen in een verbond van Vriendschap, Liefde en Waarheid. Deze drie termen zijn gesymboliseerd in het logo gevormd door de drie schakels.

De kern van het gedachtegoed is dat mensen elkaars broeders zijn en dat ze elkaar moeten helpen zo een betere samenleving te vormen. In onze loge worden, afgezien wat ieder lid in zijn eigen omgeving doet, ook gezamenlijke acties ondernomen. De opbrengst van deze activiteiten wordt gebruikt voor het ondersteunen van  maatschappelijke doelen in de regio.

Het is niet eenvoudig om, ondanks deze informatie, een goed beeld te krijgen van hoe onze loge functioneert. Voor belangstellenden organiseren we regelmatig bijeenkomsten waarin we het doel van onze vereniging nader toelichten, ons gebouw laten zien en waar zij de sfeer in onze nazitting kunnen meemaken.

Via ons mail adres  (78trommelslager@oddfellows.nl)  kunt U verdere informatie krijgen in de vorm van folders of een persoonlijke afspraak.

Mogen we tegen U als belangstellende misschien zeggen;  tot ziens.