Odd Fellows

Stichting Jet

De Stichting Odd Fellowhuis  in Hoogeveen heeft met de Koningsdag-actie geld verzameld voor Stichting JET. De Schalmei Rebekkah-loge en Trommelslagerloge  hebben  een gemeenschappelijke commissie Maatschappelijke Activiteiten die kleinschalige lokale projecten kan en wil ondersteunen. Naar aanleiding van een pakkende lezing door bestuurslid Dina van Linge (St.Jet)  was er direct breed draagvlak voor een extra bijdrage.  Door de aanvulling op de Koningsdagactie kon er een mooi  bedrag aan de Stichting Jet worden overhandigd.

Op 2 november werd dit bedrag, op een ludieke wijze, symbolisch overhandigd in het Odd Fellowhuis aan de Koekoeklaan. 

      

Door middel van letter kubussen moesten er woorden gevormd worden die leiden tot een zin. Dit was nog geen gemakkelijke opgave. De blokjes vlogen van de ene naar de andere kant van de tafel. Het uitendelijke resultaat zie je op de foto's. 

  

De Stichting JET, wat staat voor Je Energie Terug, heeft als doel het geven van advies en financiële steun aan mensen die aan kanker lijden en die willen gaan sporten of willen blijven sporten in hun periode van hun ziekte.  Het kan voor iemand een belemmering zijn om te gaan of te blijven sporten, omdat dit wellicht geldelijke ondersteuning dan wel persoonlijke en professionele begeleiding vraagt waarvoor geen voorzieningen in de ziektekostenverzekeringen zijn. Door middel van giften, zoals de gift van de Odd Fellows in Hoogeveen naar aanleiding van hun Koningsdag-actie, is het mogelijk om mensen op deze wijze te blijven ondersteunen. Omtrent de missie en de werkwijze van de Stichting JET wordt verwezen naar hun web-site www.stichtingjet.nl.