Actie mondkapjes “Schaltrom” Hoogeveen

We weten het allemaal: dit voorjaar verspreidde het Covid-19 virus zich gestaag over  Nederland, het mondkapje deed zijn intrede. Zonder een standpunt in te willen nemen over het nut van een mondkapje, lag daar een voor de commissie MA maakbaar product. Tel daar de capaciteit aan nijvere vrouwenhanden binnen de Hoogeveense zusterloge bij op en een mogelijkheid om als OF naar buiten te treden èn tegelijk een goed doel te steunen, diende zich aan. De mededeling van de overheid dat in het Openbaar Vervoer het mondkapje verplicht werd gesteld, gaf de impuls deze aangelegenheid dubbel “uit te buiten”. Je kunt het ‘Maatschappelijk werk anno : 2020’ noemen. Steeds meer mensen krijgen met de gevolgen van de coronacrisis te maken en doen een beroep op de Voedselbank. Maar de supermarkten gaan sinds kort anders om met hun versproducten, waardoor de overschotten waar de organisatie op draait, niet meer zo groot zijn. Steun aan de Voedselbanken is daarom hard nodig nu het aantal klanten groeiende is. In dat licht werd een actie geboren die beide loges en zeker de naaste en noeste werkers versteld deed staan! Commissie MA  “Schaltrom” (een samentrekking van de Schalmeiloge en Trommelslagerloge in Hoogeveen) was dadelijk enthousiast. Naarstig werd gezocht naar modellen en stofjes. En zie daar: een groot aantal leden ging zich inzetten om dit initiatief tot een succes te maken. Omdat de commissie niet direct in de middenstand van Hoogeveen ingevoerd is, werd gekeken bij omliggende plaatsen waar logeleden wonen. Het verkooppunt bij een COOP in de Wijk werd een goudmijn. En toen een firma in Koekange zich aansloot was het zaak elke week voldoende mondkapjes te fabriceren. Logistiek bracht dit behoorlijk wat te weeg. Knippen en naaien, maar ook transporteren en bijna dagelijks de zaken bevoorraden. Naar een museum in Zuidwolde, maar ook bij een kapper in Hoogeveen  werd diverse  keren de voorraad aangevuld. Er ontstond een ‘mondkapjesteam’, bestaande uit 14 logeleden, dat toen het eenmaal op stoom was gekomen, ging draaien als een geoliede machine. Omdat we als Odd Fellows deze actie uitvoerden werd er via de bijsluiter PR gevoerd. We gebruikten de binnenzijde van een ingesloten kaart om onze (iets aangepaste) gebruikelijke tekst af te drukken en zo onze naamsbekendheid te vergroten. Met duidelijke draaginstructie en natuurlijk het doel op de buitenzijde : Voedselbank Zuid- West Drenthe. Dat laatste deed veel mensen besluiten voor € 2,- een mondkapje aan te schaffen. Het succes steeg naar grote hoogte en overtrof onze stoutste verwachtingen. Begin november overhandigden we in het Odd Fellowhuis te Hoogeveen de eerste € 1000  met de vermelding dat de actie nog doorliep tot december. Weer stonden we versteld van de verkoop, zodat er in december opnieuw een bedrag overhandigd kon worden dat bijna het eerste bedrag evenaarde, waarmee het totaal op € 1901,- kwam. Zo blijkt dat Odd Fellows wegen weten te vinden om de medemens te bereiken en mede daardoor de onderkant van de Nederlandse samenleving te ondersteunen – helaas meer dan broodnodig. Tevreden met het behaalde resultaat, tevreden over de samenwerking binnen de loges. Covid-19 heeft bij de Hoogeveense loges juist voor meer binding onder de leden gezorgd.

COM. MA “SCHALTROM”

HOOGEVEEN