Vertrouwen, Verdieping en Verbinding

Wie zijn wij?

Wij zijn ODD FELLOWS…..

Wij zijn als vrouwen lid van de SCHALMEILOGE. Waarom deze naam ? De Schalmei was in de oudheid het houten instrument waarmee een herder zijn schaapskudde bij elkaar hield. Later werd het ook gebruikt om de mensen op te roepen om bij elkaar te komen. Dat ‘bij elkaar’ is voor ons belangrijk:

Odd fellows proberen elkaars naaste te zijn in een modern “Naoberschap”. We willen de samenleving tot een fijnere leefomgeving maken voor allen.

Wij komen bijeen in De Tamboer in Hoogeveen.

Die bijeenkomsten vormen de basis van het “ODD FELLOWSHIP”

Hierbij zijn bezinning en verdieping van groot belang. De bijeenkomsten krijgen vorm door bijdragen van de leden, afgewisseld met veel mooie muziek, in een aparte bezinningsruimte.

Naast de bijeenkomsten in de bezinningsruimte die een officieel karakter hebben, is er een nazit die gelegenheid biedt voor onderlinge contacten met warme, oprechte en persoonlijke benadering, die wij als bijzonder waardevol ervaren.

In Hoogeveen e.o. trachten we, op maatschappelijk terrein, een steentje bij te dragen door het ondersteunen van kleinschalige regionale activiteiten.

Nieuwsgierig geworden ? Wij ontvangen u graag als lid op de 1e, 3e en 5e dinsdag van de maand.

Een berichtje vooraf naar 37schalmei@oddfellows.nl en we spreken een datum en tijdstip af voor een bezoek aan onze bijeenkomst of bij u thuis, als u dat op prijs stelt.

Wij zijn een actieve vereniging. Sinds januari van dit jaar actief met

  • Nieuwjaars High Tea organiseren voor leden en partners
  • koffieactie voor ST. Reddende Engel in wijk Wolfsbos
  • NLDoet (10 maart): tuin van Odd Fellow Huis opknappen en in wijk Wolfsbos ploggen
  • Senbazuru: 1000 kraanvogels vouwen voor ziek Odd Fellow lid
  • boeken inzamelen voor verkoop met Koningsdag
  • voor dementen in Hoogeveen friemelmouwen en -kleden vervaardigen
  • Themadagen organiseren in samenwerking met overkoepelend buurtorgaan Vreemde Vogel